Gizlilik Politikası

KARİYER ADAYLARIMIZA YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

Mekatronik Mühendisleri Derneği(“Dernek”) olarak kişisel verilerinize ve verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. 01.03.2016 tarihinde kurulan, “Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Blackout A Blok No: 211 D.No: 64 34384 Şişli/İstanbul Türkiye” adresinde mukim Derneğimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kısaca “KVKK” olarak anılacaktır) kapsamında veri sorumlusudur.  Dernek Tüzüğümüzün 2. Maddesi doğrultusunda belirlenen faaliyet amaçlarından birisi olan “Mekatronik Mühendisliği okuyan ve mekatronik alanında çalışmak isteyen üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının staj yapmalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olmak amacıyla kişisel verileriniz KVKK kapsamında işlenecektir.

Kişisel verilerinizi yukarıda belirttiğimiz amaç ile sınırlı ve ölçülü olarak, tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak, kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini tarafınıza bildiririz. Ayrıca kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile kişisel veri işleme ilkeleri uyarınca sınırlı ve ölçülü bir şekilde paylaşılacağını, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLERİNİZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Kimlik Verileri: İsminiz, soy isminiz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, medeni durumunuz. Sistemimize göndermiş olduğunuz CV’nizde ayrıca yer vermeniz halinde doğum yeriniz, milliyetiniz.

 

İletişim Verileri: Adresiniz, telefon numaranız (mobil ve/veya sabit), elektronik posta adresiniz. Sistemimize göndermiş olduğunuz CV’nizde ayrıca yer vermeniz halinde posta kodunuz.

Eğitim Verileri: Öğrenim durumu, diploma ve transkript bilgileri, yabancı dil bilgileri, kazanmış olduğu tecrübe ve beceri, katılmış olduğu kurs ve seminer programları, sertifikalar.

İş Tecrübesi Verileri: Bugüne kadar çalışmış olduğunuz iş deneyimi bilgileri, çalışma durumu, ünvanı, süresi.

 

 Görsel Veri: CV’nizde belirtmeniz halinde gerçek kişiye ait fotoğraf.

Diğer veriler: Hobi ve kişisel yetkinlikler, sürücülük belgesine ilişkin bilgiler, referans bilgileri (referansın adı, soyadı, unvanı, işyeri adresi, telefon numarası), askerlik durumu, maaş beklentisi ve ayrıca eklenmesi halinde her türlü word, excel, pdf dökümanları.

Yukarıda açıkladığımız verileriniz sistemimize pdf, word vs. formatta göndermiş olduğunuz özgeçmişlerinize ilişkin sistemimize kaydedeceğimiz verilerinizi oluşturmaktadır. KVKK kapsamında izin vermeyeceğiniz yukarıdaki verilerin dışında bir verinin CV’nizde yer almamasını önemle belirtiriz. Talebiniz doğrultusunda verileriniz güncellenecek, sistemimize güncel CV bilgileriniz işlenebilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN 3. KİŞİLERE AKTARIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Tarafımızca staj çalışmanızı geliştirmek, kariyer planlarınıza yardımcı olmak amacıyla Derneğimiz Tüzüğünde belirtilen amaç ve faaliyet konularıyla sınırlı bir şekilde yalnızca Kariyer sistemimize kayıtlı işyerleri, şirketler ile sınırlı olmak üzere kişisel verileriniz üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

Ayrıca kişisel verileriniz, ölçülülük ve gereklilik ilkeleri esas alınarak hukuken yetkili olmaları koşuluyla adli ve idari makamlara, kamu kurum ve kuruluşlarına ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilir.

KVKK KAPSAMINDA HAKLARINIZ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

KVKK’nın 11. maddesi gereği kimliğinizi (sistemimize kayıtlı e-posta adresinden tarafımıza ulaşmanız, kayıtlı telefonunuza teyit mesajının gönderilerek onaylanması, noter yolu ile ihtarname göndermeniz gibi yöntemlerle) ispat etmeniz kaydıyla kişisel verileriniz ile ilgili;

  • Şirket’in hakkınızda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse, buna ilişkin bilgi talep etmek,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,
  • Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve kimlere aktarıldığını öğrenmek,
  • Şirket’ten yanlış ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı veya aktarılmış olabileceği alıcıların bilgilendirilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde verilerinizin imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) Derneğimizden talep edebilirsiniz. Aynı zamanda verilerin aktarıldığı veya aktarılabileceği 3. kişilerin söz konusu imha talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini talep edebilirsiniz. Ancak imha talebinizi değerlendirerek hangi yöntemin uygun olduğu somut olayın koşullarına göre tarafımızca değerlendirilecektir. Bu bağlamda seçtiğimiz imha yöntemini neden seçtiğimiz ile ilgili bizden her zaman bilgi talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ

Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. Blackout A Blok No: 211 D.No: 64 34384 Şişli/İstanbul Türkiye

Telefon: +90 212 909 35 95

+90 212 909 35 96

E-Posta: info@mekatronik.org.tr

mekmuhder@hs01.kep.tr

AÇIK RIZA FORMU

Mekatronik Mühendisleri Derneği tarafından tarafımla paylaşılan aydınlatma metni doğrultusunda verilerimin işlenmesini ve veri işleme amacıyla sınırlı olmak üzere verilerimin aydınlatma metninde sözü geçen 3. Kişilerle paylaşılmasını kabul ediyorum.